PERFORMANCES

L’art d’acció o l’acció artística és una adaptació de l’anglicisme performance. Són representacions artístiques amb molt poca dramatúrgia que cerquen aportar un contingut que motivi a l’espectador a reflexionar sobre temes molt diversos. Comprèn una extensa gamma de maneres d’actuar i de presentar-se, podent intervenir-hi materials escenogràfics, indumentària, moviment, colors, olors, sons, el gust, el públic i altres elements en un espai i temps determinats.

Josep Maria Compte des de la dècada de 2010 comença a treballar en diferents disciplines artístiques, una d’elles, la que més ha desenvolupat és l’art objectual. Així selecciona tots aquells objectes que creu més convenients pel seu treball, els estudia meticulosament i en contempla el seu origen, la seva naturalesa i la seva procedència i, si cal, també els transforma. Un ritual que li serveix per construir la seva obra i que fixa en les seves accions artístiques.

PERFORMANCES

L’art d’acció o l’acció artística és una adaptació de l’anglicisme performance. Són representacions artístiques amb molt poca dramatúrgia que cerquen aportar un contingut que motivi a l’espectador a reflexionar sobre temes molt diversos. Comprèn una extensa gamma de maneres d’actuar i de presentar-se, podent intervenir-hi materials escenogràfics, indumentària, moviment, colors, olors, sons, el gust, el públic i altres elements en un espai i temps determinats.

Josep Maria Compte des de la dècada de 2010 comença a treballar en diferents disciplines artístiques, una d’elles, la que més ha desenvolupat és l’art objectual. Així selecciona tots aquells objectes que creu més convenients pel seu treball, els estudia meticulosament i en contempla el seu origen, la seva naturalesa i la seva procedència i, si cal, també els transforma. Un ritual que li serveix per construir la seva obra i que fixa en les seves accions artístiques.